Faaliyet Alanlarımız

Basın Hukuku

Yazılı ve görsel basında kişilik haklarınıza yapılan saldırılarda tarafınıza cevap hakkı tanınması ve gerçeklerin kamuoyu ile paylaşılması için hızlı hareket edilmesi gereken bu alanda, Yıldırım Hukuk Bürosu, size gerekli hukuki yardımı sunacaktır. Basın Hukuku teknik bilgi ve sürekli takip gerektiren bir alan olmakla birlikte, Yıldırım Hukuk Bürosu birçok gerçek ve tüzel kişi müvekkiline bu konuda Avukatlık ve Danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu çerçevede Yıldırım Hukuk Bürosu' nda;

  • Müvekkilleri hakkında basılı ve görsel medyada yapılan yayınların takibi
  • Bu yayınlarda yer alan hak ihlalleri nedeniyle tekzip başvurularının yapılması ve sürecin takibi
  • Hak ihlallerine cevapları içeren basın açıklamaları hazırlanması
  • Hak ihlali içeren yayınların kaldırılması için Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı nezdinde başvurular yapılması ve sürecin takibi
  • Hak ihlali içeren yayınların sahiplerinin ilgili mevzuat kapsamında cezalandırılması için Basın İlan Kurumu nezdinde şikâyetlerde bulunulması
  • Basın yolu ile yapılan hak ihlalleri neticesinde oluşan maddi ve manevi zararlarının tazmini için davalar açılması ve takibi
  • Hakaret ve iftira niteliğindeki haberler yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunarak sorumlular hakkında ceza davası açılması için gerekli işlemlerin yapılması
  • Twitter, Facebook, Youtube, Instagram gibi platformlarda gerçekleştirilen hak ihlallerinin önlenmesi için Sulh Ceza Hakimlikleri nezdinde erişim engeli başvurusunda bulunma, hak ihlalinden kaynaklı zararların tazmini için tazminat davası açılması, hak ihlallerini gerçekleştiren kişilerin cezalandırılması için Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde suç duyurusunda bulunma gibi her türlü iş ve işlem hakkında danışmanlık ve ihtilaf çözme hizmetleri verilmektedir.