Faaliyet Alanlarımız

Yabancı Yatırım Hukuku

Yıldırım Hukuk Bürosu; Yabancıların Türkiye’de yapacakları yatırımlarda, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında tüm kolaylıklardan yararlandırılması ve Türk hukuk sistemine uygun şekilde faaliyet yürüten tesislerin açılması ve çalıştırılması konusunda gerekli danışmanlık hizmetlerini sunar. Bu bağlamda vergi mevzuatı kapsamındaki sorumluluklar açısından yabancı müvekkiller yönlendirilir ve karşılaşılabilecek muhtemel sorunların önlenmesi sağlanır. Yabancılar tarafından gerçekleştirilecek yatırımların tespit, araştırma ve neticelendirme süreçlerinde hukuki destek sağlayan Yıldırım Hukuk Bürosu müvekkillerinin mal varlıklarının en güvenli şekilde aktarılmasını ve muhafaza edilmesini sağlar.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanılması süreçlerinde de hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Türk vatandaşlığı kazanılması için yapılacak yatırımın gerekli şartları sağlayıp sağlamadığının kontrolü, başvuru için gerekli dokümantasyon çalışmasının yapılması, vatandaşlık başvurusunun gerçekleştirilmesi, vatandaşlık başvurusunun takibi ve neticelendirilmesi de yatırımcı müvekkillerimize sunmuş olduğumuz hukuki danışmanlık hizmetimizin kapsamında yer almaktadır.