Faaliyet Alanlarımız

KVKK

Günümüzde en değerli varlıklardan biri olarak kabul edilen, şahısların mahremiyet hakkının kaynağı olan, firmaların ticari strateji ve müşteri portföyü oluşturmaktaki en önemli kriteri olan “veri” pek tabi korunmalıdır. Bu veriler şahıslar tarafından korunması gerektiği gibi, hukuk sistemleri tarafından da güvence altına alınmalıdır. Bu kapsamda öncelikle GDPR ( General Data Protection) ile başlayan ülkemizde de 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile yürürlüğe giren uygulamalar veri güvenliğinin sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda kişisel veri depolayan gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken bir dizi yükümlülükler mevcuttur. Bu yükümlülüklere uyulmaması halinde ağır yaptırımlarla karşılaşılması riski mevcuttur. Mevzuatımız gereği, yükümlülüklere uyulmaması halinde;

  • Kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140 ıncı madde hükümleri uygulanır.
  • Kanuna göre kişisel verileri ihlal edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir.
  • Ayrıca bu veriyi ihlal yolu ile ele geçiren kişiye de 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilebilir.

6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu gereği;

  • 10 uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar,
  • 12 nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
  • 15 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
  • 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.

Bu kapsamda müvekkillerimizin KVKK kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, yukarıda belirtilen yaptırımlarla karşı karşıya kalmaması adına, süreç danışmanlığı hizmeti verilmektedir.